Bölüm Kurulu

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Bölüm Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 57
aytekin@bartin.edu.tr
Web Adresi              CV