Bölüm Başkanlığı

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Bölüm Başkanı
0 (378) 223 53 57
aytekin@bartin.edu.tr
Web Adresi              CV
Dr. Öğr.Üyesi Hakan ÖZKÖSE
Bölüm Başkan Yardımcısı
0 (378) 223 53 66
hozkose@bartin.edu.tr
Web Adresi CV