Akademik Personel

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Bölüm Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 57
aytekin@bartin.edu.tr
Web Adresi              CV

Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 52 58
fsonmez@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Hakan ÖZKÖSE
Bölüm Başkan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0 (378) 223 53 66
hozkose@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 52 58
sguleryuz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Arş. Gör. Kamil Çelik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 53 58
kcelik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 52 58
ftumincin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0378 223 53 66
aayaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV