Yaz Okulu Hakkında

 

       YAZ OKULU HAKKINDA

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 04 HAZİRAN - 29 HAZİRAN 2018

               

 

YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI

 

1-   Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler, eğitim gördükleri akademik birime almak istedikleri ders içerik ve kredilerinin yer aldığı dilekçelerle şahsen başvurmalıdır.

2-  Yaz okulunda alınacak ders kredisinin kendi bölümlerindeki dersten en çok 2 kredi daha az olması ve içeriğinin uygun olması durumunda ilgili bölüm kurulu kararıyla yaz okulundan ders alımına izin verilebilir.

3-  Staj yapan öğrenci, staj süreci ile yaz okulu süreci çakışırsa yaz okulundan ders alamaz.

4-  Öğrenci akademik birim yönetim kurulunca onaylandıktan sonra Yaz okuluna gidebilir, onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır.

5-  GNO<2.00  olan öğrenciler  yaz okulunda sadece “BAŞARISIZ” oldukları dersleri almak şartıyla Üniversitemiz kredi sistemi esas olacak şekilde en çok 12 kredi ders, mezun durumunda olan öğrenciler ilave bir ders daha alabilir.

6-  GNO≥2.00  olan öğrenciler  yaz okulunda Üniversitemiz kredi sistemi esas olacak şekilde en çok 15 krediye kadar “BAŞARISIZ” oldukları veya en çok bir üst sınıftan hiç almadıkları dersleri ve mezun durumda olan öğrenciler ilave bir ders daha alabilir.

7-  Mezun olacakları süreye kadar Yaz okulunda, Ön Lisans öğrencileri en çok 20 kredi, Lisans öğrencileri en çok 30 kredi ders alabilir.

8-   Öğrencinin Yaz okulunda aldığı bir dersten “BAŞARILI” sayılması için, geçme notu en az “65/100” veya “CC” harf notu olmalıdır.

9-  Yaz okulunda başarılı olunan derslerde öğrencinin aldığı not ilgili birim yönetim kurulunca not dönüşümü yapılarak ortalamaya katılır.

10- Yaz okulunda devamı sağlanan ancak “BAŞARISIZ”  olunan ders, Güz ve/veya Bahar döneminde devamı sağlamış olarak alınmaz.

11- Yaz okulu sonunda kayıtlı bulunduğu programlardaki tüm dersleri alan ve devam şartını sağlayan ancak mezuniyeti için tek dersi kalan öğrenciler için “Bartın Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği” ‘nin 15. Maddesinin (e) bendinde düzenlenen tek ders sınavı yapılır. Tek ders sınavı güz dönemi başlamadan önceki son hafta içinde akademik birimlerce ilan edilecek tarihte yapılır. Bu sınavdan alınan not ham başarı puanı sayılır. Bir öğrenci bir akademik dönemde tek ders sınav hakkından sadece bir defa yararlanır.


Yaz Okulu Başvuru Formu için tıklayınız.

Yayın Tarihi 2.06.2018

Okunma sayısı: 54