image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Prof. Dr. Alper AYTEKİN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:aytekin@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2111 / Oda No: 3-71
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
Uzmanlık Alanı:Nicel Karar Verme Teknikleri
e - Posta:fsonmez@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2149 / Oda No: 3-97
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Doç. Dr. Ümmühan AVCI
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:uavci@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 501 10 00 Dahili: 3110 / Oda No:3-94
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKÖSE
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:hozkose@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2142 / Oda No: 3-101
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇELİK
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:kcelik@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2148 / Oda No: 3-96
Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
Uzmanlık Alanı:-
e - Posta:sguleryuz@bartin.edu.tr
Telefon:0 378 501 10 00 Dahili: 2147 / Oda No: 3-95
Arş. Gör. Fatma AKGÜN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:fakgun@bartin.edu.tr
Telefon:Oda No: 3-93
Arş. Gör. Hakan AYDOĞAN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:haydogan@bartin.edu.tr
Telefon:Oda No: 3-93