image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Personel

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Bölüm Başkanı
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:aytekin@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 53 57
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKÖSE
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:hozkose@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 52 58
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇELİK
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:kcelik@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 53
Kişisel web sitesi:web Sitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
Uzmanlık Alanı:-
e - Posta:sguleryuz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 52 58
Öğr. Görevlisi Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
Uzmanlık Alanı:-
e - Posta:fsonmez@bartin.edu.tr
Telefon:0 (378) 223 52 58
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:ftumincin@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 66
Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Birim: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Yönetim Bilişim Sistemleri
e - Posta:aayaz@bartin.edu.tr
Telefon:0378 223 53 66
Kişisel web sitesi:web Sitesi