image/svg+xml
image/svg+xml

Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş

Yatay Geçiş, üniversite sınavı sonuçlarına göre bir programa yerleştirildikten belirli bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölümde veya başka bir üniversitede bir bölümde eğitim görmek isteyen öğrencilere belirli kurallar çerçevesinde geçiş imkanı sağlayan bir uygulamadır. Üç tür yatay geçiş uygulaması bulunmaktadır: Kurumlararası yatay geçiş, merkezi yerleştirme sınavı ile yatay geçiş ve kurum içi yatay geçiş.

Kurumlararası Yatay Geçiş: Öğrencilerin farklı üniversitelerden (yurt içi/yurt dışı) gerçekleştirdikleri yatay geçiştir. Bu tür geçişte aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. Belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yapılan başvurularda öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır. Kontenjanın izin verdiği ölçüde, en yüksek not ortalamasına sahip öğrenciler kabul edilir. Bu nedenle, bu yatay geçiş türünde not ortalaması büyük öneme sahiptir.

Merkezi Yerleştirme Sınavı ile Yatay Geçiş: Öğrencilerin farklı üniversitelerden (yurt içi) gerçekleştirdikleri yatay geçiştir. Bu tür geçişte temel belirleyici faktör öğrencinin aldığı yerleştirme puanıdır. Öğrencinin yerleştirme puanı, başvurmak istediği üniversitenin aynı bölümünün puanından yüksekse başvuru yapabilir. Eğer puanı düşükse bu geçiş türünden yararlanamaz. Burada da kontenjanlar dahilinde geçiş hakkı bulunmaktadır.

Kurum İçi Yatay Geçiş: Bartın Üniversitesi bölümleri arasında yapılan yatay geçiştir. Bu geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamladığı dönemlere ait tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.20 olması gerekmektedir. Öğrencinin sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmamak kaydıyla geçmek istediği programın taban puanından en fazla %5 düşük olanlar başvurabilir. Özel yetenekle öğrenci alınan bölümlerde de yerleştirme puanı dikkate alınır. Normal öğretimler normal öğretime, ikinci öğretimler sadece ikinci öğretime geçiş yapabilir.

Geçiş Zamanı: Öğrenciler, en erken 1. öğretim yılını tamamladıklarında yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Hazırlık sınıfı ilk yıl sayılmaz; öğrencilerin not ortalamasının hesaplanabilmesi için bölümlerinde bir yılı tamamlamaları gerekmektedir. Önlisans programlarında ilk yarıyıl veya son yarıyıl için; lisans programlarında ise ilk yıl veya son yıl için başvuru yapılamaz.

Başvuru modülü kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Dikey Geçiş: Dikey geçiş, bir ön lisans programını başarıyla tamamlayan veya mezun olmaya aday olan öğrencilerin başvurabildiği sınav türüdür. Programın devamı niteliğinde kabul edilen lisans programına geçiş hakkı sağlar. Yatay geçiş ile sıkça karıştırılan bu kavram, programlar arası geçişi değil, iki yıllık programdan dört yıllık programa kabul hakkını ifade eder. Dikey geçiş yapmaya hak kazanan adaylar, ön lisans eğitiminde aldıkları ve başarılı oldukları dersleri saydırabilirler. Böylece lisans eğitimine birinci sınıftan değil, üçüncü sınıftan başlama şansına sahip olurlar.

Bartın Üniversitesi 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Üniversitemize Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt Kılavuzu