image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Danışmanlar

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Danışmanlık : 1. Sınıf Normal Öğretim ve İkinci Öğretim
E - Posta : aayaz@bartin.edu.tr
Telefon : 0378 223 53 66
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
Danışmanlık : 2. Sınıf Normal Öğretim ve İkinci Öğretim
E - Posta : ftumincin@bartin.edu.tr
Telefon : 0378 223 53 66
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇELİK
Danışmanlık : 3. Sınıf Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Öğrencileri
E - Posta : kcelik@bartin.edu.tr
Telefon : 0378 223 53 53
Öğr. Görevlisi Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Danışmanlık : 4. Sınıf Normal Öğretim, İkinci Öğretim ve Mezuna Kalanlar
E- Posta : fsonmez@bartin.edu.tr
Telefon : 0 (378) 223 52 58