image/svg+xml
image/svg+xml

Temel Alan PÖÇ İlişkisi ve Programa Özgü Ölçütler

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
PEA1: Çağın gerektirdiği teknolojileri kullanma bilgisine sahip öğrenci yetiştirmek (Bilgi)
PEA2: Karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen, veri işleme becerisine sahip öğrenci yetiştirmek (Beceri)
PEA3: Takım çalışmasına uyumlu, etkili iletişim ve sosyal yetkinliğe sahip öğrenci yetiştirmek (Yetkinlik)
PEA4: Karar alma süreçlerine katkı sağlayabilen öğrenci yetiştirmek (Yetkinlik)
PEA5: Bilişim ile ilgili etik kurallara sahip öğrenci yetiştirmek (Yetkinlik)
PEA6: Çağdaş işletme yönetimi ve yönetim fonksiyonları konularında bilgiye sahip öğrenci yetiştirmek (Bilgi)
PEA7: Yazılım geliştirebilme yetkinliğine sahip öğrenci yetiştirmek (Yetkinlik)PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
PÇ1: İşletme yönetimi, yönetim fonksiyon ve stratejilerini açıklar, rekabet avantajı sağlayacak temel iş zekâsı uygulamalarıını bilir
PÇ2: Bilgisayar donanımını tanır, parçaların teknik özelliklerini ayırt eder, bilgisayar ağlarının tasarımı, kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibidir.
PÇ3: Bilginin elde edilmesi, saklanması, yeniden erişilmesi ve güvenliği konusunda gerekli veritabanı sistemleri geliştirme ve yönetme becerine sahiptir.
PÇ4: Yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilme becerisine sahiptir.
PÇ5: İşletme faaliyetlerinin hızlı, güvenli ve verimli yürütülmesi için bilgi sistemlerini ve internet uygulamalarını geliştirme ve yönetme becerisine sahiptir.
PÇ6: İşletme problemlerinin üstesinden gelmek için sorumluluk alır.
PÇ7: Bilgi sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli analiz, projelendirme, planlama, örgütleme, uygulama ve denetleme faaliyetleri hakkında araştırma ve çalışma yapar.
PÇ8: Mesleki gelişimin sürekliliği bilinciyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri farklı kaynaklardan takip eder.
PÇ9: Meslektaşlarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanır.
PÇ10: Bilişim uygulamalarının farklı boyutlardaki etkilerini açıklar, bilgisini yeniliklere açık, girişimci bir anlayış dâhilinde kullanır.
PÇ11: Mesleki bilgisini bilişim hukuku ve toplumsal etik doğrultusunda kullanır.
PÇ12: Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler yapar.
PÇ13: Öğrenmeyi öğrenme yollarını aktif bir şekilde kullanarak kendini sürekli geliştirir.


TEMEL ALAN
BİLGİ (Kuramsal-Olgusal) 1 - Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı) 1 - Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2 - Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 1 - Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2 - Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3 - Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği) 1 - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2 - Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 1 - Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2 - Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
3 - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik) 1 - Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 - Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
3 - Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
4 - Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
5 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

PÖÖ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

PÖÖ-3

Bilginin elde edilmesi, saklanması, yeniden erişilmesi ve güvenliği konusunda gerekli veritabanı sistemleri geliştirme ve yönetme becerine sahiptir.

PÖÖ-4

Yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilme becerisine sahiptir.

PÖÖ-5

İşletme faaliyetlerinin hızlı, güvenli ve verimli yürütülmesi için bilgi sistemlerini ve internet uygulamalarını geliştirme ve yönetme becerisine sahiptir.

PÖÖ-6

İşletme problemlerinin üstesinden gelmek için sorumluluk alır.

PÖÖ-7

Bilgi sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli analiz, projelendirme, planlama, örgütleme, uygulama ve denetleme faaliyetleri hakkında araştırma ve çalışma yapar.

PÖÖ-11

Mesleki bilgisini bilişim hukuku ve toplumsal etik doğrultusunda kullanır.