image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda


Yönetim Bilişim Sistemleri nedir?
 
Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri'ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonuyla ortaya çıkmıştır. Yönetimin ve bilişimin hayatın hemen her alanını kapsadığı gözönüne alınırsa, yönetim bilişim sistemlerinin çok geniş uygulama alanları bulduğu görülecektir.
 
Lisans eğitiminin amacı nedir?
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Eğitiminin amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.
 
 
Dersler ve konular nelerdir?
 
Programın ilk iki yılında yönetim ve bilişim disiplinlerinin alt yapısını oluşturan temel dersler verilmektedir. Bir başka deyişle, sistem tasarımı, veri tabanları ve veri iletişimi, programlama gibi bilişim konuları ile organizasyon, ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans gibi temel işletme konularını dengeleyen bir eğitim verilir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, her iki disiplini birlikte ele alan, entegrasyon dersleri okutulur. Karar destek sistemleri, kurumsal bilişim sistemleri, bilişim sistemleri yönetimi gibi derslerle, çok sayıda açılan bölüm seçmeli dersleri de bunlara örnek verilebilir.
 
 
Bölümümüzü kimler tercih etmelidir?
 
Bölümümüzü tercih edecek adayların dikkat etmeleri gereken en önemli konu, hem bilgisayar bilimleri, hem de işletme konularına ilgi duyuyor olmalarıdır. Kapsamlı düşünebilme, analitik düşünce ve sentez yeteneği, pozitif bilimlere yatkınlık iyi bir yönetim bilişimcide olması gereken özelliklerdir.
 
 
Türkiye`de hangi üniversitelerde var ve taban puanları kaçtır?
 
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü 2009 yılında Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 2019 yılı itibari ile hem I. öğretime hem de II. öğretime 60`ar öğrenci alınacaktır.
 
 
Bartın`a Ulaşım nasıldır?
 
Batı Karadeniz Bölgesi`nde olan Bartın ili Ankara`ya 3,5 saat, İstanbul`a 6 saat uzaklıktadır.
 
 
Bartın`da Yurt İmkanları nelerdir?
 
Bartın Üniversitesi kampüsünde YurtKur`a bağlı yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca, şehir merkezi ve çevresinde öğrencilere hizmet veren özel yurtlar da bulunmaktadır.