image/svg+xml
image/svg+xml

Eğitim Öğretim

Bölümümüz faaliyetlerini Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü’nde yer alan ve 2020 yılında faaliyet geçirilmiş yeni fakülte binasında yürütmektedir.


Bölümümüz, ilk kez öğrenci kabul ettiği 2009 yılından bu yana kaliteli eğitim imkanı sunmaktadır. 2009 – 2020 yılları arasında Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü'nde faaliyet gösteren bölümümüz, 2020 yılından itibaren Kutlubey Kampüsü'ndeki yeni fakülte binasına taşınmıştır. Böylece öğrencilerimiz modern ve konforlu bir eğitim ortamında öğrenim görme fırsatına sahip olmaktadır. Modern mimarisi ve gelişmiş altyapısı ile yeni fakülte binası, öğrencilere ideal bir eğitim ortamı sunmaktadır. Fakültemiz, bölümümüze 2 adet derslik ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı tahsis etmiştir. Ayrıca, ortak kullanıma açık 1 derslik ve 1 bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır. Fakültemiz tarafından bölümümüze tahsis edilen ve aktif olarak kullanılan derslik ve bilgisayar laboratuvarları hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Derslik Adı

Kapasite (kişi)

Alan (m2)

2-07

80

107,95

3-03

48

67,92

3-07

48

67,19

3-08

80

81,72

3-10 (Laboratuvar 2)

60

122,87

3-11 (Laboratuvar 1)

30

122,87

Toplam

346

570,52Bölümümüz öğretim elemanları ve idari personelleri için fakültemiz tarafından 8 adet ofis tahsis edilmiştir. Bu ofisler, bölümdeki tüm öğretim elemanlarının rahat ve konforlu bir şekilde çalışabilmeleri için ergonomik mobilyalar ve modern ekipmanlarla donatılmıştır. Her ofiste bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı ve diğer gerekli çalışma araçları bulunmaktadır. Tahsis edilen ofis sayısı, bölümdeki öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Fakültemiz tarafından verilen ofisler, bölümümüzün idari işlemleri ve bürokratik faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli tüm donanımlarla donatılmış olup, idari personelin işlerini hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamalarını yardımcı olmaktadır. Bölümümüze toplantılar, seminerler ve diğer etkinlikler için kullanılabilecek bir toplantı salonu da tahsis edilmiştir. Toplantı salonu, farklı kapasitelerde toplantılara ev sahipliği yapabilecek şekilde modern ekipmanlarla donatılmıştır ve bölümdeki öğretim elemanları ile idari personel tarafından kullanılabilir.

Sanal derslerde, örgün öğretimde olduğu gibi yazı tahtası, PowerPoint sunumları, videolar, örnek olaylar, multimedya araçları, animasyon ve simülasyon gibi birçok eğitim aracı kullanılmaktadır (https://uzem.bartin.edu.tr/buzem/biz-kimiz.html).

Üniversitemizde 2023-2024 Bahar döneminde tüm birimlerdeki ortak zorunlu dersler (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Bu dersleri alan öğrencilerimizin E-ders sistemi (Uzaktan eğitim) üzerinden sisteme giriş yaparak dersleri düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. E-ders sistemi; öğrencilerin dersleri (video, sunu, canlı ders, doküman, sınav vs.) takip edebildiği, eğitmenlerle iletişim (mesajlaşma) kurabildiği, ders duyuru ve bilgilendirmelerini takip edebildiği dijital bir öğrenme-öğretme ortamıdır (https://eders.bartin.edu.tr/). Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aracılığıyla tüm öğrencilerimize kurumsal Office 365 e-posta adresi açılmaktadır. Office 365 hesabınız aracılığıyla e-posta, 5 TB ücretsiz OneDrive depolama alanı, sınav, anket vs. hizmetler sunulmaktadır.

Bartın Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü (https://kalite.bartin.edu.tr/) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak amacıyla her yıl akademik personel memnuniyet anketi, idari personel memnuniyet anketi ve öğrenci memnuniyet anketi yapmakta ve anket sonuçlarını paylaşmaktadır.

Bartın Üniversitesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendiren ve karşılaştırmasını yapan Green Metric Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesine göre 2022 yılında Dünyanın en yeşil 159. ve Türkiye’nin en yeşil 9. kampüsü seçilmiştir (https://greenmetrics.bartin.edu.tr/).