image/svg+xml
image/svg+xml

Engelsiz Üniversite

Üniversitemizde, engelli öğrencilerin eğitim hayatlarına sorunsuz devam edebilmeleri için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda, engelli öğrencilerin tüm binalara giriş yapabilmesi amacıyla tekerlekli sandalye ile kullanıma uygun rampalar bulunmaktadır. Bölümümüzün içinde bulunduğu İ.İ.B.F. binasında, engelli kullanıcıların tüm katlara ulaşabilmesi için bir adet asansör, görme engelli kullanıcılar için Braille alfabesiyle hazırlanmış yön ve isim levhaları ve konferans salonunda engelli bireylerin sahneye erişimini kolaylaştıracak platform mevcuttur. Ayrıca, her katta engelli öğrencilerin rahatça kullanabileceği engelli tuvaletleri bulunmaktadır. Üniversite kampüsünde ve özellikle bölümümüzün bulunduğu binanın otoparkında engelli öğrenciler ve öğretim üyeleri için ayrılmış park alanları da mevcuttur. Bu sayede, engelli öğrencilerimizin üniversite kampüsü içinde fiziki ihtiyaçlarına cevap verilmektedir.

114 üniversiteden farklı kategorilerde 1.074 başvurunun yapıldığı “2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri”nde Üniversitemiz, Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere üç kategoride ödül almıştır. Böylece Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, bölümümüzün de içinde bulunduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Mehmet Akif Ersoy Dersliği ve Mimar Sinan Dersliği toplamda 16 ödül kazanmıştır. Üniversitemizin toplam bayrak sayısı 24’e çıkmıştır. 2023 yılında ise Üniversitemiz 6 ödül birden kazanarak Türkiye’de 4. olmuştur ve toplam bayrak sayısı 40’a yükselmiştir.

Bartın Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü (BÜEÖB), üniversitemizde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin üniversitenin imkân ve hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak, akademik, fiziksel, psikolojik ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve bu konularda gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Birimden sorumlu koordinatör, birim üyeleri ve öğrenci temsilcileri gönüllülük esasına dayalı olarak görev yapmaktadır. Akademik birim temsilcileri arasında bölümümüzden bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, Bartın Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Danışma Kurulu'nda bölümümüzden bir öğrenci yer almaktadır.

Engelli Öğrenci Birimi Temsilcileri, her fakülteden gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen öğretim elemanları veya idari personelden oluşmaktadır. Bu temsilciler, bulundukları fakültelerde engelli öğrenciler ile birim arasındaki iletişimi sağlamaktadırlar.

Bu koordinatörlük, engelli öğrencilerin üniversite yerleşkesinin açık ve kapalı alanlarına ulaşabilir ve erişebilir olmasını, üniversitemizde eğitim gören engelli bireylerle ilgili sorunların tespit edilip çözüm önerileri getirilmesini, etkinlikler düzenlenmesini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarının desteklenmesini, eğitim, öğretim ve sınav ortamlarının özel gereksinimli bireyler için uygun hale getirilmesini ve engellilik konusunda farkındalık oluşturulmasını sağlamaktadır. Ayrıca, fakülte ve bölüm olarak engelli öğrenci temsilcilerimiz bulunmaktadır.

Engelli öğrencilere yönelik vize ve final sınavları, ders muafiyeti gibi konulara ilişkin kurul kararları, kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler ile birim faaliyet raporları Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü web sayfasında yer almaktadır. Ayrıca Bartın Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü Yönergesi ve Öğrenci Kılavuzu bulunmaktadır. Burada belirtilen kanun, yönerge ve genelgeler kapsamında, engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre ek kâğıt, ek süre, büyük puntolu sınav kâğıdı gibi avantajlar sağlanmaktadır. Özel gereksinimli öğrenciler, bulundukları fakülte, yüksekokul veya enstitünün Engelli Öğrenci Akademik Birim Temsilcisi'ne doğrudan başvurarak veya web sitesinde yer alan hizmet talep formunu doldurarak, e-posta göndererek ya da doğrudan birime başvurarak "Öğretim Uyarlama Mektubu, Ders Partnerliği ve Not Tutucu Desteği" gibi hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Engelli Öğrenci Akademik Uyarlama Kılavuzundaki formlar aracılığıyla özel gereksinimli öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Bartın Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü, engelli öğrenci memnuniyet anketi yapmakta ve sonuçlarını paylaşmaktadır.

FAKÜLTEMİZİN ERİŞİLEBİLİRLİK ÖDÜLLERİ 

EĞİTİMDE ERİŞİLEBİLİRLİK
MEKANDA ERİŞİLEBİLİRLİK
SOSYOKÜLTÜREL FAALİYETLERE ERİŞİLEBİLİRLİK

AKADEMİK UYARLAMA KILAVUZU

Bartın Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü (BÜEÖBK) Üniversitemizde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını etkin hale getirmek ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek amacıyla hizmet etmektedir. Bu amaç doğrultusunda eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrenciye eğitim veren akademik personele bilgi vermek ve farklı yetersizlik gruplarına özgü olarak yapılabilecek uyarlamalara kılavuzluk etmek için kılavuzlar hazırlanmıştır.

Öğrenci Kılavuzu

Öğretim Elemanı ve İdari Personel Kılavuzu

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN VİZE VE FİNAL SINAVLARINA İLİŞKİN YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURUL KARARI

Engelli Öğrencilerin Vize ve Final Sınavlarına İlişkin Yükseköğretim Genel Kurul Karar

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DERS MUAFİYETİNE İLİŞKİN YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURUL KARARI

Engelli Öğrenci Ders Muafiyeti

Engelli Öğrenciler Yabanci Dil Muafiyet