image/svg+xml
image/svg+xml

Koordinatörlükler

HAFTALIK DERS PROGRAMI VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA

ASİL

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

YEDEK

Arş. Gör. Ahmet AYAZ


WEB SAYFASI SORUMLUSU

ASİL

Arş. Gör. Ahmet AYAZ

YEDEK

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

Uzem Kontrol Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL
Bologna Kontrol Sorumlusu Arş. Gör. Dr. Kamil ÇELİK

Mezun Bilgi Sistemi Sorumlusu

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

YBS Kulübü Akademik Danışman Arş. Gör. Ahmet AYAZ
Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL
Bölüm Fakülte Staj Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKÖSE

Bölüm Fakülte Staj Üyesi

Arş. Gör. Ahmet AYAZ

Bölüm Fakülte Staj Üyesi

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

Çift Dal- Yandal Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Erasmus-Farabi-Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL

Arş. Gör. Ah
met AYAZArş. Gör. Ahmet AYAZ