image/svg+xml
image/svg+xml

Koordinatörlükler

ÇAP – Yandal Programı Sorumlusu

Doç. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Bologna Kontrol Yetkilisi

Doç. Dr. Ümmühan AVCI

Uzem Kontrol Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKÖSE

Bölüm Mevlana/Farabi Koordinatörü

Arş. Gör. Fatma AKGÜN

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇELİK

Bölüm Erasmus Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Fatma AKGÜN

Web Sayfası Hazırlama Sorumlusu

Arş. Gör. Hakan AYDOĞAN

Mezun Bilgi Sistemi Sorumlusu

Arş. Gör. Hakan AYDOĞAN

Proje Destek Gurubu

Doç. Dr. Ümmühan AVCI

İhtisaslaşma Alanı Anahtar Kelime Dizini Oluşturma Komisyonu

Arş. Gör. Fatma AKGÜN

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu 04.01.2021 den İtibaren 2 Yıl Geçerli

Başkan: Prof. Dr. Alper AYTEKİN

Üye: Doç. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇELİK

Yedek Üye: Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZKÖSE

Birim Kalite Komisyonu Üyesi YBS Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇELİK

Birim Kalite Komisyonu Üyesi YBS ABD

Dr. Öğr. Üyesi Sezin GÜLERYÜZ ERGÜL