image/svg+xml
image/svg+xml

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler Hakkında

Yükseköğretim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereğince azami sürelerini dolduran Öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Bu kapsamda; "bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dâhil ilişiği kesilecek önlisans ve lisans öğrencileri için, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek; hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı" harf notuyla başarısız olduğu bütün derslerden  iki ek sınav hakkı verilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

Başvuru Tarihleri  : 10 - 14 Şubat 2022 Saat 17:30

Başvuru Şekli       : Dilekçe

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrencilere yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

 
EKLER:

1- Ek sınav başvuru dilekçesi için tıklayınız.
2- Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK yazısına ulaşmak için tıklayınız.
3- Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilere ilişkin YÖK duyurusu için tıklayınız.
4- Üniversitemiz Akademik Takvimine ulaşmak için tıklayınız.
5- Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız.