image/svg+xml
image/svg+xml

TÜBİTAK 2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2022/2 SONUÇLARI

TÜBİTAK 2209/A projeleri kapsamında 2022 yılı 2. dönem çağrı sonuçlarına göre Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü olarak 4 öğrenci projemiz destek hakkı kazanmıştır.
Destek almaya hak kazanan projelerimiz:

*Proje Yürütücüsü: İlayda MEŞE
  Danışman: Prof. Dr. Alper AYTEKİN
  Proje Konusu: Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Siber Güvenlik Farkındalıklarının Belirlenmesi

*Proje Yürütücüsü: Faruk ORAL
  Araştırmacılar: Yaren YERLİKAYA, Berkhan MİLDAN, Meryem AÇIKGÖZ
  Danışman: Doç. Dr. Ümmühan AVCI
  Proje Konusu: Kütüphane Kaynaklarına Erişimi Kolaylaştıran Metaverse Evreninde Tasarlanan Sanal Kütüphane: MetisLand

*Proje Yürütücüsü: Tuba AYDIN
  Danışman: Dr. Öğr. Üys. Kamil ÇELİK
  Proje Konusu: Mobil Yemek Sipariş Uygulamalarının Kullanımında ve Ağızdan Ağıza İletişimde Planlı Davranışın, Algılanan  Güvenliğin ve Yaşam Tarzına Uygunluğun Rolü

*Proje Yürütücüsü: Muhammed Raşit CANBULAT
  Danışman: Dr. Öğr. Üys. Kamil ÇELİK
  Proje Konusu: Mobil Bankacılık Kullanıcılarının Chatbot Kullanım Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Genişletilmiş meta-UTAUT Yaklaşımı

Öğrencilerimizi ve danışman öğretim üyelerimizi tebrik ediyoruz.