image/svg+xml
image/svg+xml

Staj Başvuru Süresi Uzatıldı

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
 
 

 

STAJ İŞLEMLERİ (2020)

A-     Staj Takvimi

 

 

 

23 Haziran 2020

Staj başvurularının sona ermesi

26 Haziran 2020

Staj başvuruları kabul edilenlerin ilan edilmesi

01 Temmuz 2020 / 29 Temmuz 2020

Staj Dönemi [20 iş günü] (İsteğe Bağlı Staj)

01 Temmuz 2020 / 31 Ağustos 2020

Staj Dönemi [40 iş günü] (Turizm İşletmeciliği Bölümü

Öğrencileri için Zorunlu Staj)

09 Ekim 2020

Staj Evraklarının Teslimi [Son günü]

30 Ekim 2020

Staj Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

 
B-     Açıklamalar
 
1-      Staj yapacak olan öğrenciler Fakültemiz web sayfasında bulunan http://iibf.bartin.edu.tr/form-ve-belgeler/ogrenci-form-ve-belgeleri.html linkinden “FRM-0348 Staj Başvuru Dilekçesi EK-1” alıp kişisel bilgiler bölümünü doldurarak Bölüm Staj Komisyonuna onaylatmalıdır.
 
2-      Öğrenciler, onaylanmış “FRM-0348 Staj Başvuru Dilekçesi EK-1” ile “FRM-0349 Staja Başlama Belgesi EK-2” belgelerini staj yapacakları kuruma götürerek gerekli kısımları onaylattırmaları gereklidir.
 
3-      İlgili kurum tarafından onaylanan belgeler ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte, en geç 23 Haziran 2020 tarihine kadar ilgili bölüm sekreterliklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

 
4-      FRM-0350 Staj Değerlendirme Belgesi EK-3” ve “FRM-0351 Staj Raporu EK-4” belgelerini, staj tamamlandıktan sonra 09 Ekim 2020 tarihine kadar ilgili bölüm sekreterliğine iletilmelidir.
 
 
EKLER: